صفحه اصلی
  • یکشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht

تقویم آموزشی

عنوان تاریخ
شروع کلاسها نیمسال دوم 98-97 یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
شروع حذف و اضافه نیمسال دوم 98-97 شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
پایان حذف و اضافه نیمسال دوم 98-97 یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
شروع امتحانات میان ترم نیمسال دوم 98-97 شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
پایان امتحانات میان ترم نیمسال دوم 98-97 پنجشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
توضیع فرم دانشجویان محروم از امتحان شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
آخرین مهلت ارایه پروپوزال در نیمسالدوم چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
شروع ارزشیابی اساتید شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
آخرین مهلت حذف اضطراری نیمسال دوم 98-97 پنجشنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
پایان ارزشیابی اساتید پنجشنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
پایان کلاسها نیمسال دوم 98-97 پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
شروع امتحانات نیمسال دوم 98-97 دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
پایان امتحانات نیمسال دوم 98-97 سه شنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۸
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه، پروژه،طرح نهائی،کارآموزی و کارورزی دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله در مقطع تحصیلات تکمیلی یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

طراحی و اجرا : iSaeed.Net