صفحه اصلی
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht

مقام دومی دارت برادران(کارکنان) سومین دوره مسابقات فرهنگی ورزشی موسسات آموزش عالی، مراکز علمی کاربردی و پیام نور کلانشهر رشت به تیم برادران موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت رسید.

  • تاریخ ایجاد : سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
  • تعداد تصاویر : 3

طراحی و اجرا : iSaeed.Net