صفحه اصلی
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht

کارگاه کاربردی مقاله نویسی با محوریت گروه حقوق در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت برگزار شد.

کارگاه کاربردی مقاله نویسی با محوریت گروه حقوق جهت آشنایی دانشجویان رشته حقوق، توسط دکتر مجتبی کاسی نرگسی، مدرس و مدیر گروه رشته حقوق موسسه، در مورخه سه شنبه 14 اسفندماه 1397 ساعت 10 تا 12در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت برگزار گردید.

این کارگاه به همت انجمن علمی گروه حقوق موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت برگزارشد.

معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت

آخرین خبر ها

دسترسی سریع

طراحی و اجرا : iSaeed.Net