صفحه اصلی
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht

مقام اولی دارت خواهران(کارکنان) سومین دوره مسابقات فرهنگی ورزشی موسسات غیر انتفاعی و پیام نور کلانشهر رشت به تیم خواهران موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت رسید.

مقام اولی دارت خواهران(کارکنان) سومین دوره مسابقات فرهنگی ورزشی موسسات غیر انتفاعی و پیام نور کلانشهر رشت به تیم خواهران موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت رسید.

تیم دارت خواهران(کارکنان) موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت، در سومین دوره مسابقات فرهنگی ورزشی موسسات غیر انتفاعی و پیام نور کلانشهر رشت با حضور سرکار خانم میرجلالیه، سرکار خانم احمدی، و سرکار خانم پیرزاد به مقام اول رسید.

معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت

آخرین خبر ها

دسترسی سریع

طراحی و اجرا : iSaeed.Net