صفحه اصلی
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht

مقام دومی دارت برادران(کارکنان) سومین دوره مسابقات فرهنگی ورزشی موسسات آموزش عالی، مراکز علمی کاربردی و پیام نور کلانشهر رشت به تیم برادران موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت رسید.

مقام دومی دارت برادران(کارکنان) سومین دوره مسابقات فرهنگی ورزشی موسسات آموزش عالی، مراکز علمی کاربردی و پیام نور کلانشهر رشت به تیم برادران موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت رسید.

 

تیم دارت برادران(کارکنان) موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت، در سومین دوره مسابقات فرهنگی ورزشی موسسات آموزش عالی ، علمی کاربردی و پیام نور کلانشهر رشت با حضور آقایان مهدی زحمتکش، سعدی طالقانی، و نصرت لطفی به مقام دوم رسید.

معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت

آخرین خبر ها

دسترسی سریع

طراحی و اجرا : iSaeed.Net