صفحه اصلی
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht

کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت برگزار شد.

کارگاه آموزشی  مهارت های پیش از ازدواج در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت برگزار گردید.

کارگاه آموزشی  فرهنگی مهارت های پیش از ازدواج توسط استاد سرکار خانم رسولی در روز یکشنبه مورخ 22 اردیبهشت ماه 1398 در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت برگزار شد.

در این کارگاه به موارد زیر پرداخته شد:

- ملاک ازدواج موفق

- آموزش ضرورت های پیش از ازدواج

- آموزش مثلث عشق

- شناسایی افراد نامناسب برای ازدواج

- اشتباهات رایج در دوران آشنایی

آخرین خبر ها

دسترسی سریع

طراحی و اجرا : iSaeed.Net