صفحه اصلی
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht

همایش حقوق محیط زیست در موسسه آموزش عالی برگزار شد.

انجمن علمی گروه حقوق موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت ، با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه و پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استان گیلان ، در تاریخ 8 خرداد ماه 98 همایشی را تحت عنوان «حقوق محیط زیست » برگزار نمودند . این همایش با محوریت ( حقوق محیط زیست و قانون اساسی ، حقوق محیط زیست و فضای سایبر ، حقوق محیط زیست و اقتصاد ، حقوق محیط زیست و بین الملل ) ، با 30 عنوان مقاله به دبیرخانه ارسال که بعد از داوری از 10 پژوهشگر تقدیر به عمل آمد . سخنرانان این همایش سرکار خانم دکتر نیلوفر عابدین زاده معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استان گیلان ، مجتبی کاسی نرگسی دبیر علمی همایش و مدیر گروه حقوق موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت بودند. که موضوعات این حوزه را مطرح  و تبیین فرمودند. دانشجویان گروه حقوق نیز چالش های حقوق- قانونی این عرصه را در قالب پژوهش تبیین نموده و مورد ارزیابی قرار دادند  .

آخرین خبر ها

دسترسی سریع

طراحی و اجرا : iSaeed.Net