صفحه اصلی
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht

کارگاه پرسش و پاسخ دانشجویی درباره “معیارهای انتخاب همسر” در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت برگزار شد.

کارگاه پرسش و پاسخ “معیارهای انتخاب همسر” با حضور سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت مهندس آریامن قویدل، معاونت دانشجویی فرهنگی موسسه ، استاد شجاع جوانپرست و دانشجویان گرامی در ساعت 10-12 مورخه شنبه 17/09/1397 در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت برگزار گردید.

در این نشست شش تن از دانشجویان صاحب نظر خانم و آقا در پشت تریبون حاضرشده و با سرپرستی و راهنمایی استاد شجاع جوانپرست، یک به یک در رابطه با معیارهای خود با دیگر دانشجویان حاضر به بحث و تبادل نظر پرداختند. بحث های صورت گرفته پیرامون مواردی شامل؛ تاثیر خانواده در شکل گیری شخصیت فرد قبل و بعد از ازدواج، وجود تفاوت عقیده ، چگونگی ایجاد تفاهم، چگونگی روابط قبل از ازدواج و مدت زمان آن ، بحث استقلال مالی زن و تاثیر آن در منزل، وجود مذهب های مختلف و تاثیر آن در زندگی مشترک وهمچنین نقش والدین در تربیت فرزندان را شامل می شد.

آخرین خبر ها

دسترسی سریع

طراحی و اجرا : iSaeed.Net