صفحه اصلی
  • دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht

انتصاب سرپرست موسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی سازمان جهاددانشگاهی استان گیلان

سرپرست موسسه آموزش عالی غیر دولتی –  غیر انتفاعی سازمان جهاددانشگاهی استان گیلان منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر طیبی رییس جهاد دانشگاهی، دکتر فریبرز جمالزاد فلاح به عنوان سرپرست موسسه آموزش عالی غیر دولتی –  غیر انتفاعی سازمان جهاددانشگاهی استان گیلان منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده است احتراماً، با عنایت به شایستگی جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی جهاددانشگاهی و با حفظ سمت به موجب این حکم به سمت «سرپرست موسسه آموزش عالی غیر دولتی –  غیر انتفاعی سازمان جهاددانشگاهی استان گیلان» منصوب می گردید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری همکاران محترم در آن موسسه در انجام وظایف محوله و توسعه کمی و کیفی فعالیت ها مطابق اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه مصوب موفق باشید.

آخرین خبر ها

دسترسی سریع

طراحی و اجرا : iSaeed.Net