صفحه اصلی
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht

فعالیت های انجمن های علمی - دانشجویی

  • آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
  • 429 بازدید

فعالیتهای انجمن های علمی

  • مناظره و نقد علمی
  • هم اندیشی و نشست های تخصصی
  • فعالیت های کمک آموزشی
  • برگزاری دوره های آموزشی تقویتی و تشکیل کارگاههای تخصصی
  • تولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نرم افزارهای رایانه ای
  • برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی و صنعتی و فناوری
  • اطلاع رسانی درخصوص کلیه فعالیتهای مرتبط با اهداف انجمن
  • افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان درفعالیت های علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیت ها

طراحی و اجرا : iSaeed.Net