صفحه اصلی
  • یکشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht

آزمایشگاه میکروبیولوژی

  • آخرین بروزرسانی : شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • 497 بازدید

وظایف اصلی این آزمایشگاه عبارتند از:
انجام آزمون های باکتریایی نمونه آب آشامیدنی شامل آزمون کلیه کلیفرم ها، کلیفرم های گرماپای، باکتری های هتروتروف، استافیلوکوکوس و پسودوموناس
انجام آزمون های باکتریائی فاضلاب مانند آزمون کلیفرم های مدفوعی

 

مشاهده نمونه هايی از تجهیزات آزمایشگاه میکروبی

طراحی و اجرا : iSaeed.Net