صفحه اصلی
  • یکشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht

آزمایشگاه آب و فاضلاب

  • آخرین بروزرسانی : شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • 489 بازدید

آزمایشگاه شیمی فیزیک آب

وظایف اصلی این آزمایشگاه عبارتند از:

انجام آزمایش های فیزیکی نظیر pH، کدورت، هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول
انجام آزمایش های شیمیائی نظیر آمونیاک، نیتریت، نیترات، سختی موقت، سختی دائم، کربنات، بی کربنات، کلسیم، منیزیم، کلراید، سولفات، قلیائیت کل و قلیائیت فنل


آزمایشگاه شیمی فیزیک فاضلاب

وظایف اصلی این آزمایشگاه عبارتند از:

انجام آزمایش های فیزیکی مانند درجه حرارت، هدایت الکتریکی، کدورت، کل جامدات، کل مواد معلق و کل جامدات محلول، مواد قابل ته نشینی
انجام آزمایش های شیمیائی مانند اکسیژن محلول، BOD5، COD، آمونیاک، نیترات، نیتریت، فسفات، کلراید، قلیائیت، چربی و روغن، سورفکتانت و سولفات
انجام آزمایش فلزات سنگین: کروم، کبالت، کادمیوم، مس، سرب، نیکل، روی، آهن، منگنز، ارسنیک و جیوه
تعیین درصد خلوص مواد شیمیائی مورد استفاده جهت سالم سازی آب مانند آهک، سولفات آلومینیوم، کلرید فریک
آزمایش جار و تعیین کارآئی انواع مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده
انجام آزمایش لجن تصفیه خانه های فاضلاب برای تعیین پارامترهای MLSS, MLVSS, SVI و قابلیت ته نشینی لجن

 

مشاهده نمونه ای از تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

طراحی و اجرا : iSaeed.Net