صفحه اصلی
 • یکشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht

معرفی معاونت پژوهشی

 • آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 618 بازدید

 

محمد غمگسار ناصری

رتبه علمی: مربی-گروه کامپیوتر موسسه

Email:  ghamgosar@jdrasht.ac.ir

 

 

 

صفحه در گوگل اسکولار:

https://scholar.google.com/citations?user=V6va9bIAAAAJ&hl=en

 

پروژه هاي تحقيقاتي:

عنوان

مجری

کارفرما

سال فعالیت

کنترل پذیری هندسی سیستمهای کنترل  مکانیکی ساده

محمد غمگسار

دانشگاه علم وصنعت

1381-1380

فشرده سازی تصاویر با موجک

محمد غمگسار و همکاران

دانشگاه آزاد

1386-1387

بازسازی تصاویر بلور شده با استفاده از روشهای بهینه سازی

محمد غمگسار و همکاران

دانشگاه آزاد

1387-1388

تولید نرم افزار رقومی سازی ومدیریت مراکز مورد درخواست شرکت به سامان بازار ژگاه گیلان در محیط GIS

محمد غمگسار و همکاران

پژوهشکده محیط زیست

1388

برنامه ریزی کاربری زمین در شهرستان های حاشیه تالاب انزلی با هدف حفاظت از اکوسیستم های طبیعی

 

محمد غمگسار و همکاران

پژوهشکده محیط زیست

1392

آسیب شناسی و ارزیابی جامع آثار کمی و کیفی ناشی از برداشت بی رویه شن و ماسه

 

محمد غمگسار و همکاران

پژوهشکده محیط زیست

1393

 

ارزیابی زیست محیطی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی تربت حیدریه

 

 

محمد غمگسار و همکاران

پژوهشکده محیط زیست

1389

 

سوابق تدريس:

عنوان درس

دانشکده

دانشگاه

سال فعالیت

طراحی الگوریتم - برنامه نویسی پیشرفته- شبیه سازی کامپیوتری

موسسات آموزشی

جهاد دانشگاهی

92 -1382

ساختمان داده - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی- برنامه نویسی پیشرفته

علوم کامپیوتر

دانشگاه گیلان

92 -1382

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی- برنامه نویسی پیشرفته

ریاضی و آمار

دانشگاه گیلان

92 -1382

گرافیک کامپیوتری- نظریه زبانها و ماشینها- ریاضیات مهندسی

علوم و مهندسی کامپیوتر

دانشگاه پیام نور

92 -1382

 

کتاب:

 1. "برنامه نویسی پیشرفته"  فرشید مهردوست محمد غمگسار ، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384.
 2. "برنامه نویسی پاسکال"  محمد غمگسار فرشید مهردوست ، انتشارات حق شناس، 1385.

 

 • مقالات پذيرش يا چاپ شده فارسی:
 1. "پیاده سازی الگوریتم­های موجکی برای فشرده سازی تصاویر"  محمد غمگسار و همکاران ، اولین کنفرانس ملی ریاضیات و کاربرد آن، 1382.
 2. "کاربرد روشهای بهینه سازی در حل مسائل زیست محیطی"  محمد غمگسار و همکاران ، چهارمین کنفرانس مهندسی محیط زیست، 1389.
 3. "کاربرد شبکه عصبی GMDH و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی درصد متان موجود در گاز مراکز دفن زباله "  محمد غمگسار و همکاران ، مجله علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1389.
 4. "کاربرد بهینه سازی  غیرخطی در مدلسازی میزان گاز تولیدی در مراکز دفن زباله "  محمد غمگسار و همکاران ، چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ، 1390.
 5. "سیستم پشتیبانی تصمیم گیری به منظور تعیین پایداری در مدیریت جنگلها "  محمد غمگسار و همکاران ، چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ، 1390.
 6. "بررسی مدل رویش و تعیین حالت پایدار توده جنگلی ناهمسان با استفاده از برنامه ریزی خطی "  محمد غمگسار و همکاران ، پنجمین سمینار مهندسی محیط زیست، 1390.
 7. "کاربرد روش تصمیم گیری چندمعیاره  TOPSIS در پهنه بندی خشکسالی های استان گیلان"  محمد غمگسار و همکاران ، دومین  همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، 1392.
 8. "کاربرد Fuzzy AHP بااستفاده ازGIS در ارزیابی توان اکولوِزیک برای کاربری توریسم" محمد غمگسار و همکاران یست ویکمین همایش ملی زیوماتیک 1394
 9. " مقایسه کارایی مدل‌های پیش‌بینی عود مجدد سرطان پستان مبتنی بر تکنیک‌های داده‌کاوی"،محمد غمگساروهمکاران، مدیریت اطلاعات سلامت،1396

 

 • مقالات چاپ شده انگلیسی:
 1. "Application of Elliptic Curves Cryptography in Wireless Communications Security", First National Conference on Mathematics and its Applications, Lahijan, 2008
 2. "Robust optimization and regularization in image debluring", International conference of Iranian operating research society,2010.
 3. "New Method for Computing the Inertia of Symmetric Matrix Without Computing the Eigenvalues", (ISI)    World Applied Science Journal 13(7),2011. 
 4. "Multicriteria Decision Making Based on Analytical Hierarchy Process (AHP) in GIS for Tourism",(ISI),Middle East Journal of Scientific Research, Volume 10 Number (4), 2011.
 5. "Variational Monte Carlo algorithm for solving one dimensional harmonic oscillator problem" Journal of Mathematics and Computer Science (JMCS),  (to appear), 2011.
 6. "Multicriteria decision making based on TOPSIS method in drought zoning: A case study of Gilan "province”,Word of programming,(to appear),2011.
 7. "Formulating Forest Management Strategies Using ELECTRE Method (Case
 8. Study: District 2 Nav, Asalem, Guilan, Iran", World Applied Programming, Vol (3), Issue (10).2013
 9. Fuzzy analytical process(FAHP)&Analytical Hierachy Process(AHP)Approach for Evaluating Tourism on GIS, Word of programming,(to appear),2015

طراحی و اجرا : iSaeed.Net