صفحه اصلی
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht

رشته های کارشناسی ارشد

  • آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
  • 1285 بازدید
# رشته-گرایش توضیحات
1 مهندسی عمران - محیط زیست
  • دوره با همکاری پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی برگزار می شود.
  • امکان جذب و همکاری دانشجویان ممتاز در پروژه های پژوهشکده با رعایت ضوابط استخدامی جهاددانشگاهی وجود دارد.
2 مهندسی عمران-سازه
  • دوره با همکاری معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی برگزار می شود.
  • امکان جذب و همکاری دانشجویان ممتاز در پروژه های مرکز خدمات تخصصی عمران جهاددانشگاهی با رعایت ضوابط استخدامی جهاددانشگاهی وجود دارد.
3 مهندسی عمران-سازه هیدرولیکی
  • دوره با همکاری معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی برگزار می شود.
  • امکان جذب و همکاری دانشجویان ممتاز در پروژه های مرکز خدمات تخصصی عمران جهاددانشگاهی با رعایت ضوابط استخدامی جهاددانشگاهی وجود دارد.
4 مهندسی معماری
  • دوره با همکاری معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی برگزار می شود.
  • امکان جذب و همکاری دانشجویان ممتاز در پروژه های گروه پژوهشی مطالعات ناحیه ای جهاددانشگاهی با رعایت ضوابط استخدامی جهاددانشگاهی وجود دارد.

 

طراحی و اجرا : iSaeed.Net