صفحه اصلی
 • یکشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht

رشته های کارشناسی ارشد

 • آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
 • 1510 بازدید
# رشته-گرایش توضیحات
1 مهندسی عمران - محیط زیست
 • دوره با همکاری پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی برگزار می شود.
 • امکان جذب و همکاری دانشجویان ممتاز در پروژه های پژوهشکده با رعایت ضوابط استخدامی جهاددانشگاهی وجود دارد.
2 مهندسی عمران-سازه
 • دوره با همکاری معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی برگزار می شود.
 • امکان جذب و همکاری دانشجویان ممتاز در پروژه های مرکز خدمات تخصصی عمران جهاددانشگاهی با رعایت ضوابط استخدامی جهاددانشگاهی وجود دارد.
3 مهندسی عمران-سازه هیدرولیکی
 • دوره با همکاری معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی برگزار می شود.
 • امکان جذب و همکاری دانشجویان ممتاز در پروژه های مرکز خدمات تخصصی عمران جهاددانشگاهی با رعایت ضوابط استخدامی جهاددانشگاهی وجود دارد.
4 مهندسی معماری
 • دوره با همکاری معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی برگزار می شود.
 • امکان جذب و همکاری دانشجویان ممتاز در پروژه های گروه پژوهشی مطالعات ناحیه ای جهاددانشگاهی با رعایت ضوابط استخدامی جهاددانشگاهی وجود دارد.

 

طراحی و اجرا : iSaeed.Net