فرم ثبت نام اولیه در کانون دانش آموختگان

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت با هدف ارتقای سطح دانش و فن آوری ملی از طریق ارتباط موثر میان دانشگاه و دانش آموختگان ، کمک و ترویج دانش و فن آوری جهت نیل به خود اتکایی ملی ،حفظ و استمرار پویایی اجتماعی و ... اقدام به تشکیل کانون دانش آموختگان موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت نموده است.

خواهشمند است؛ جهت ثبت نام اولیه در کانون دانش آموختگان فیلدهای اطلاعاتی خواسته شده را به دقت پر نمایید.

 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • کد ملی*
  3
 • سال ورود به موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت*
  4
 • رشته تحصیلی*
  5
 • شماره همراه*نام کامل
  6
 • مقطع تحصیلی*مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید
  7