تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

۰۵ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۲۰۴۱ تقویم آموزشی

  تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

 

انتخاب واحد

1398/06/11 لغایت 1398/06/13

شروع کلاس ها

1398/06/30

حذف و اضافه

1398/07/08 لغایت 1398/07/10

امتحانات میان ترم

1398/08/25 لغایت 1398/09/07

ارزشیابی اساتید

1398/10/07 لغایت 1398/10/12

توزیع فرم دانشجویان محروم از امتحان

1398/09/30 لغایت 1398/10/11

آخرین مهلت حذف اضطراری

1398/10/11

پایان کلاس ها

1398/10/16

شروع امتحانات

1398/10/17 لغایت 1398/11/02

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه، پروژه، طرح نهایی، کارآموزی و کارورزی

1398/11/20

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله در مقطع تحصیلات تکمیلی

1398/11/30

آخرین مهلت ارائه پروپوزال  در نیمسال اول

1398/05/16