دفتر جدید کانون بسیج اساتید سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان افتتاح شد

دفتر جدید کانون بسیج اساتید سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان افتتاح شد

دفتر جدید بسیج اساتید سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان در مجتمع آموزشی و پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان افتتاح شد.
۱۲ آبان ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۰ کد : ۱۳۲۵۳ فرهنگی
دفتر جدید کانون بسیج اساتید سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان افتتاح شد

این دفتر با حضور دکتر میرزایی و دکتر بهمنش رییس و معاون سازمان بسیج اساتید استان گیلان، دکتر عاشورنیا معاون آموزشی و پژوهشی، محمد شادپور معاون فرهنگی و دانشجویی، حسین الهیاری مدیر اداری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت، دکتر مدبری مدیر گروه پایش منابع آب پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استان گیلان، استادان و کارکنان این واحد دانشگاهی در طبقه دوم موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت افتتاح و راه‌اندازی شد.

رییس سازمان بسیج اساتید استان گیلان در این مراسم افزود: امید است با راه اندازی کانون بسیج اساتید در تمامی دانشگاه های استان بتوانیم در راستای اهداف عالیه نظام و تربیت نیروی متخصص و متعهد علمی حرکت نماییم. وی اشاره داشت ماموریت امروز بسیج اساتید راه اندازی اندیشکده های مساله محور برای کمک به حل مسائل کشور با استفاده ظرفیت های بومی و محلی است که در این راستا اعضای هیات علمی دانشگاه های استان با توجه به تخصص در قالب اندیشکده ها سازماندهی می شوند.


( ۱ )

نظر شما :