حضور دانشجویان گروه مدیریت در اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید استان گیلان

۰۹ دی ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۰ کد : ۱۴۷۱۳ آموزشی پژوهشی
حضور دانشجویان گروه مدیریت در اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید استان گیلان
حضور دانشجویان گروه مدیریت در اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید استان گیلان 98/09/26