بررسی نظر دانشجویان در مورد وضعیت فضاهای دانشگاهی در مواحهه با ویروس کرونا

بررسی نظر دانشجویان در مورد وضعیت فضاهای دانشگاهی در مواحهه با ویروس کرونا

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۰ کد : ۲۰۷۹۹ فرهنگی دانشجویی

چنانکه اطلاع دارید شیوع بیماری کرونا شرایط خاصی برای فضاهای آموزش عالی کشور ایجاد کرده است. شناخت و رصد نظرات دانشجویان می تواند منابع اطلاعاتی مناسبی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در اختیار متولیان این حوزه قرار دهد.معاونت فرهنگی و اجتماعی و سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور بررسی نظر دانشجویان در مورد فضاهای دانشگاهی در مواجهه با ویروس کرونا ، پرسشنامه ای را طراحی نموده است که دانشجویان از طریق لینک پرسشنامه ای که به این منظور طراحی شده است. (https://porsa.irandoc.ac.ir/s/WZiZmN ) مراجعه و پرسشنامه مورد نظر را تکمیل نمایند.