تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۸ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۰ کد : ۲۱۸۷۶ آموزشی تقویم آموزشی

  تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 

انتخاب واحد

1399/06/16لغایت 1398/06/17

شروع کلاس ها

1399/06/22

حذف و اضافه

1399/07/01لغایت 1399/07/03

 ارزیابی مستمر دانشجویان  توسط  استاد

در طول ترم تحصیلی جاری

ارزشیابی اساتید

1399/10/01لغایت 1399/10/10

اعلام محروم از امتحان در سامانه آموزشی گلستان

1399/09/22لغایت 1399/09/30

 هفته برگزاری کلاس های جبرانی (رفع اشکال)

1399/10/01 لغایت 1399/10/18

پایان کلاس ها

1399/10/11

شروع امتحانات

1399/10/20 لغایت 1399/11/08

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه، پروژه، طرح نهایی، کارآموزی و کارورزی

1399/11/28

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله در مقطع تحصیلات تکمیلی

1399/11/31

آخرین مهلت ارائه پروپوزال  در نیمسال اول

1399/06/31

 

کلید واژه ها: تقویم آموزشی تقویم


( ۴ )