طرح هماهنگ دانشجو معلم قرآن کریم

طرح هماهنگ دانشجو معلم قرآن کریم

طرح هماهنگ دانشجو معلم قرآن کریم

نظر به گسترش نهضت قرآن آموزی در سطح دانشگاههای کشور، معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان گیلان با همکاری سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور ، درحال برگزاری "طرح هماهنگ دانشجو معلم قرآن کریم" می باشد. علاقه مندان جهت ثبت نام می توانند به صفحه ISQA.ir مراجعه نمایند.

تقویم زمان بندی:

1-فراخوان و ثبت نام :تا پایان سال 1399

2-برگزاری دوره آموزشی: بهار 1400