صفحه اصلی
  • سه شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht

نمونه هايی از تجهیزات آزمایشگاه میکروبی

  • تاریخ ایجاد : شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • تعداد تصاویر : 4

طراحی و اجرا : iSaeed.Net