صفحه اصلی
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht

گزارش تصویری اردوی جهادی قرارگاه جهادی شهید اسحاقی با همکاری پایگاه شهید تهرانی مقدم موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت در روستای سیاه اسطلخ برگزار

  • تاریخ ایجاد : یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷
  • تعداد تصاویر : 20

طراحی و اجرا : iSaeed.Net