صفحه اصلی
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht


متاسفانه نتیجه ای برای برچسب شما یافت نشد!

48 بازدید
اعلام صفحه رسمی اینستاگرام و حساب کاربری تلگرام رییس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت

تنها صفحه رسمی آقای آریامن قویدل رییس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت در اینستاگرام ghavidel_aryamen و تنها حساب کاربری ایشان در تلگرام به صورت aryamen...

مرتضی عبداللهی
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷

طراحی و اجرا : iSaeed.Net