صفحه اصلی
  • سه شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht


متاسفانه نتیجه ای برای برچسب شما یافت نشد!

قابل توجه دانشجویان : لطفا از آوردن موبایل در جلسات امتحان اکیدا خودداری فرمائید . در صورت مشاهده یا شنیدن صدای زنگ توسط مراقبین ، طبق آئین نامه انضباطی رفتار خ...

مدیر سیستم
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

طراحی و اجرا : iSaeed.Net