صفحه اصلی
  • سه شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht


متاسفانه نتیجه ای برای برچسب شما یافت نشد!

قابل توجه دانشجویان کلاس درس طراحی الگوریتم، استاد آقای دلیری امروز چهارشنبه ساعت 15 ال 17 برگزار نمی گردد. و کلاس جبرانی توسط استاد به اطلاع دانشجویان خواهد رس...

مرتضی عبداللهی
چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان: کلاس درس نظریه زبان ها و ماشین ها استاد آقای دلیری امروز 2 خرداد ماه ساعت 17 ای 20 برگزار نمیگردد.

مرتضی عبداللهی
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان : کلیه کلاس های استاد آقای حراتی امروز یکشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه برگزار نمیگردد و کلاس جبرانی توسط استاد به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

مدیر سیستم
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان :کلاس درس محاسبات عددی روز یکشنبه مورخ 23 اردیبهشت ماه 97 ساعت 8 الی 10 برگزار نمیگردد و کلاس جبرانی توسط استاد به اطلاع دانشجویان خواهد رسی...

مدیر سیستم
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان : کلیه کلاس های استاد خانم مولایی امروز شنبه مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه برگزار نمیگردد. کلاس جبرانی توسط استاد به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

مدیر سیستم
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان : کلاس مبانی اینترنت استاد خانم علیزاده امروز شنبه مورخ 8 اردیبهشت ماه ( سایت) برگزار نمیگردد و کلاس جبرانی توسط استاد به اطلاع دانشجویان خ...

مدیر سیستم
شنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

کلیه کلاس های استاد آقای نوروززاده فردا پنجشنبه مورخ 6 اردیبهشت ماه 97 برگزار نمیگردد و کلاس جبرانی توسط استاد به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

مدیر سیستم
چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان : کلیه کلاسهای استاد آقای کریمی پر مهر فردا سه شنبه مورخ 4 اردیبهشت ماه برگزار نمیگردد و کلاس جبرانی توسط استاد به اطلاع دانشجویان خواهد رس...

مدیر سیستم
دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
133 بازدید
کلاس اصول فناوری اطلاعات استاد رضانژاد

قابل توجه دانشجویان : کلاس اصول فناوری اطلاعات ٬ استاد رضانژاد روز دوشنبه مورخ ۹۷/۲/۳ برگزار نخواهد شد.

مدیر سیستم
دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
117 بازدید
کلاس  تحلیل و طراحی  سیستم ها خانم کاظمی

قابل توجه دانشجویان : کلاس تحلیل و طراحی سیستم ها خانم کاظمی روز دوشنبه مورخ ۹۷/۲/۳ برگزار نخواهد شد.

مدیر سیستم
یکشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان : کلیه کلاسهای استاد آقای دکتر پارسا امروز شنبه مورخ 19 اسفند ماه برگزار نمیگردد و کلاس جبرانی توسط استاد به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

مدیر سیستم
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

قابل توجه دانشجویان : کلیه کلاسهای استاد آقای دکتر قاسم زاده موسوی نژاد امروز شنبه 12 اسفند تشکیل نمی شود.

مدیر سیستم
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶

به اطلاع مي رساند کلاس درس ساختمان داده استاد غمگسار امروز شنبه 5اسفند برگزار نمى گردد.

مدیر سیستم
شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۶

قابل توجه دانشجویان : کلیه کلاسهای استاد آقای محمد آقاجان زاده لیلی امروز دوشنبه مورخ 30 بهمن ماه برگزار نمیگردد و کلاس جبرانی توسط استاد به اطلاع دانشجویان خو...

مدیر سیستم
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

قابل توجه دانشجویان: کلیه کلاسهای استاد خانم لادن شرفیان این هفته برگزار نمیگردد. وکلاس جبرانی توسط استاد به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

مدیر سیستم
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

قابل توجه دانشجویان: کلاس درس کارآفرینی استاد آقای هادی غلامپور فردا سه شنبه مورخ 24 بهمن ماه برگزار نمیگردد. وکلاس جبرانی توسط استاد به اطلاع دانشجویان خو...

مدیر سیستم
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

طراحی و اجرا : iSaeed.Net