تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۰۱ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۶ کد : ۴۰۸۷۵ تقویم آموزشی
کلیه دانشجویان موظفند ضمن مشارکت فعال در تمامی فرآیندهای یادگیری انجام تکالیف و آزمون های مقطعی در ارزیابی های مستمری که از سوی استاد درس برگزار می شود حضور داشته باشند.

انتخاب واحد

1400/11/18لغایت 1400/11/20

شروع کلاس ها

1400/11/23

حذف و اضافه

1400/12/01لغایت 1400/12/03

امتحانات میان ترم

1400/01/27لغایت 1401/02/08

ارزشیابی اساتید

1401/03/16لغایت 1401/03/22

توزیع فرم دانشجویان محروم از امتحان

1401/03/07لغایت 1401/03/11

آخرین مهلت حذف اضطراری

1401/03/22

پایان کلاس ها

1401/03/23

شروع امتحانات

1401/03/24لغایت 1401/04/08

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه، پروژه، طرح نهایی، کارآموزی و کارورزی

1401/04/31

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله در مقطع تحصیلات تکمیلی

1401/06/31

text to speech icon

کلید واژه ها: تقویم آموزشی


( ۱ )