سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان: موسسه به فعالیت های علمی و فرهنگی توجه ویژه دارد.

به گزارش خبرگزاری ایسنای گیلان، سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان، از تدوین برنامه های عملیاتی این موسسه با تاکید بر فعالیت های علمی و فرهنگی خبر داد و بیان کرد: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان به فعالیت های علمی - فرهنگی دانشجویی توجه ویژه دارد.
سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان: موسسه به فعالیت های علمی و فرهنگی توجه ویژه دارد.

آقای دکتر محمدعلی رحیمی پور در حاشیه سومین دوره مسابقه استانی چالش جاذبه در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا این رویداد علمی - دانشجویی طی دو سال گذشته برگزار نشد.

وی با بیان اینکه شاهد مهیا شدن شرایط حضور دانشجویان در فضای دانشگاه هستیم، افزود: شور و نشاط دانشجویی به دانشگاه جان تازه بخشیده و شاهد برگزاری این رویداد خلاقانه بودیم.

سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان چشم انداز این مرکز آموزشی را تبدیل شدن به دانشگاه نوآفرین دانست و تصریح کرد: توسعه کمی و کیفی آموزش عالی مبتنی بر نوآوری و کارآفرینی از مهمترین اهداف و راهبردهای موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان است.

دکتر رحیمی پور ، بهره گیری از ظرفیت و توانمندی های مختلف جهاد دانشگاهی استان، هم افزایی حوزه های پژوهشی و فناوری با محوریت پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی، توسعه آموزش های کوتاه مدت، اجرای فعالیت های فرهنگی، تجاری سازی فناوری و ایجاد اشتغال در تلفیق با حوزه آموزش عالی، توسعه آموزش های مهارتی پیشرفته، ارتقای فرهنگ کارآفرینی و روحیه خودباوری و ترویج الگوهای موفق علم و فناوری را از دیگر راهبردهای اصلی این مرکز دانست.

وی از تدوین برنامه های عملیاتی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی با تاکید بر فعالیت های علمی و فرهنگی خبر داد و بیان کرد: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان به فعالیت های علمی - فرهنگی دانشجویی توجه ویژه دارد. همچنین توجه ویژه به برنامه های دانشجویی با ماهیت مشارکتی، حمایت از کانون های علمی و فرهنگی، تسهیل در جهت توسعه فعالیت های دانش بنیان توسط اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان و حمایت از پژوهش ها در جهت حل مشکلات منطقه و کشور نیز در دستور کار قرار دارد.

text to speech icon

کلید واژه ها: چالش جاذبه مسابقه مسابقه نجات تخم مرغ


( ۱ )