معرفی معاون دانشجویی و فرهنگی

تعداد بازدید:۷۳۹۴

محمد شادپور

  • کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
  • آدرس پست الکترونیک: m.shadpour4618@gmail.com

 

 

کلید واژه ها: دانشجویی فرهنگی