برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود سال ۹۸ در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت

۲۶ آبان ۱۳۹۸ ۰