آخرین اخبار

اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻛﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻰ نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۰۸ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۹:۴۵

اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻛﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻰ نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جدید

برگزاری کلاسهای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ همانند نیمسال اول بصورت مجازی می باشد. درصورت فراهم شدن شرایط جهت برگزاری کلاسهای حضوری و صدور مجوزهای مربوطه مراتب به اطلاع اساتید و دانشجویان خواهد رسید.
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۱

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

کلیه دانشجویان موظفند ضمن مشارکت فعال در تمامی فرآیندهای یادگیری انجام تکالیف و آزمون های مقطعی در ارزیابی های مستمری که از سوی استاد درس برگزار می شود حضور داشته باشند.
قابل توجه دانشجویان  جهت انجام امور فارغ التحصیلی
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۱

قابل توجه دانشجویان جهت انجام امور فارغ التحصیلی

کلیه دانشجویان جهت انجام امور فارغ التحصیلی ملزم به ارائه کارت ملی هوشمند می باشند.

گالری تصاویر

آموزشی

اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻛﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻰ نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۰۸ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۹:۴۵

اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻛﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻰ نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جدید

برگزاری کلاسهای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ همانند نیمسال اول بصورت مجازی می باشد. درصورت فراهم شدن شرایط جهت برگزاری کلاسهای حضوری و صدور مجوزهای مربوطه مراتب به اطلاع اساتید و دانشجویان خواهد رسید.
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۱

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

کلیه دانشجویان موظفند ضمن مشارکت فعال در تمامی فرآیندهای یادگیری انجام تکالیف و آزمون های مقطعی در ارزیابی های مستمری که از سوی استاد درس برگزار می شود حضور داشته باشند.
قابل توجه دانشجویان  جهت انجام امور فارغ التحصیلی
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۱

قابل توجه دانشجویان جهت انجام امور فارغ التحصیلی

کلیه دانشجویان جهت انجام امور فارغ التحصیلی ملزم به ارائه کارت ملی هوشمند می باشند.

فرهنگی

مرحله دوم پویش آف کرونا آغاز شد/رقابت سراسری ویژه دانشجویان، دانش آموزان و خانواده ها
۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۶

مرحله دوم پویش آف کرونا آغاز شد/رقابت سراسری ویژه دانشجویان، دانش آموزان و خانواده ها

با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و روابط عمومی پژوهشکده سرطان معتمد آغاز شد: رقابت سراسری ویژه دانشجویان، دانش آموزان و خانواده ها  با حمایت معنوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و مجموعه های فرهنگی و مردمی

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۱

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

کلیه دانشجویان موظفند ضمن مشارکت فعال در تمامی فرآیندهای یادگیری انجام تکالیف و آزمون های مقطعی در ارزیابی های مستمری که از سوی استاد درس برگزار می شود حضور داشته باشند.