جهاد دانشگاهی

آخرین اخبار

” اطلاعیه پذیرش دانشجوی کاردانی نظام جدید (فنی و حرفه ای )مرحله تکمیل ظرفیت”
۰۶ آذر ۱۳۹۸ | ۰۷:۱۸

” اطلاعیه پذیرش دانشجوی کاردانی نظام جدید (فنی و حرفه ای )مرحله تکمیل ظرفیت”

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت در کد رشته های ذیل برای نیمسال دوم (بهمن ماه) سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در مقطع کاردانی نظام جدید(فنی و حرفه ای) دانشجو می پذیرد.
” اطلاعیه پذیرش دانشجوی کارشناسی پیوسته وکاردانی ناپیوسته مرحله تکمیل ظرفیت”
۲۸ آبان ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۰

” اطلاعیه پذیرش دانشجوی کارشناسی پیوسته وکاردانی ناپیوسته مرحله تکمیل ظرفیت”

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت در کد رشته های ذیل برای نیمسال دوم (بهمن ماه) سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشجو می پذیرد.

گالری تصاویر

آموزشی

” اطلاعیه پذیرش دانشجوی کاردانی نظام جدید (فنی و حرفه ای )مرحله تکمیل ظرفیت”
۰۶ آذر ۱۳۹۸ | ۰۷:۱۸

” اطلاعیه پذیرش دانشجوی کاردانی نظام جدید (فنی و حرفه ای )مرحله تکمیل ظرفیت”

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت در کد رشته های ذیل برای نیمسال دوم (بهمن ماه) سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در مقطع کاردانی نظام جدید(فنی و حرفه ای) دانشجو می پذیرد.
” اطلاعیه پذیرش دانشجوی کارشناسی پیوسته وکاردانی ناپیوسته مرحله تکمیل ظرفیت”
۲۸ آبان ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۰

” اطلاعیه پذیرش دانشجوی کارشناسی پیوسته وکاردانی ناپیوسته مرحله تکمیل ظرفیت”

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت در کد رشته های ذیل برای نیمسال دوم (بهمن ماه) سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشجو می پذیرد.
کارگاه آموزشی اینترنت اشیاء
۱۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۰

کارگاه آموزشی اینترنت اشیاء

پژوهشی

کارگاه آموزشی اینترنت اشیاء
۱۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۰

کارگاه آموزشی اینترنت اشیاء

اولین نشست صمیمی و مشترک تیم اجرایی دومین دوره مسابقات استانی چالش صندلی کاغذی با ریاست سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۸:۵۴

اولین نشست صمیمی و مشترک تیم اجرایی دومین دوره مسابقات استانی چالش صندلی کاغذی با ریاست سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان

نشست صمیمی و مشترک تیم اجرایی دومین دوره مسابقات استانی چالش صندلی کاغذی با ریاست سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان برگزار شد.