جهاد دانشگاهی

آخرین اخبار

برگزاری کارگاه آموزش مسئولیت های مهندس پیشنهادهای هوشمندانه
۱۴ آبان ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۲

برگزاری کارگاه آموزش مسئولیت های مهندس پیشنهادهای هوشمندانه

برگزاری کارگاه آموزش مسئولیت های مهندس + پیشنهادهای هوشمندانه در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد شت
معاون آموزشی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت منصوب شد.
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۴:۲۴

معاون آموزشی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان طی حکمی از سوی فریبرز جمالزاد فلاح رئیس سازمان جهاددانشگاهی گیلان “دکتر مهدی عاشورنیا” به عنوان معاون آموزشی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت منصوب شد.

گالری تصاویر

پژوهشی

اولین نشست صمیمی و مشترک تیم اجرایی دومین دوره مسابقات استانی چالش صندلی کاغذی با ریاست سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۸:۵۴

اولین نشست صمیمی و مشترک تیم اجرایی دومین دوره مسابقات استانی چالش صندلی کاغذی با ریاست سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان

نشست صمیمی و مشترک تیم اجرایی دومین دوره مسابقات استانی چالش صندلی کاغذی با ریاست سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان برگزار شد.

فرهنگی

برگزاری کارگاه آموزش مسئولیت های مهندس پیشنهادهای هوشمندانه
۱۴ آبان ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۲

برگزاری کارگاه آموزش مسئولیت های مهندس پیشنهادهای هوشمندانه

برگزاری کارگاه آموزش مسئولیت های مهندس + پیشنهادهای هوشمندانه در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد شت