آخرین اخبار

پیام تبریک معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت به مناسبت آغاز سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹
۲۵ آبان ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۳

پیام تبریک معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت به مناسبت آغاز سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹ جدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت ، مهندس محمد شادپور معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه، در آستانه بهار علم ودانش وشروع فصلی دیگر از علم آموزی وپویایی وپژوهشگری، آغاز سال تحصیلی جدید(۱۴۰۰-۱۳۹۹) را به همۀ دانشگاهیان عزیز، اعضای محترم هیئت‌علمی، کارکنان خدوم و شریف و دانشجویان گرامی، بویژه دانشجویان جدیدالورود تبریک گفت.
مرحله دوم پویش آف کرونا آغاز شد/رقابت سراسری ویژه دانشجویان، دانش آموزان و خانواده ها
۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۶

مرحله دوم پویش آف کرونا آغاز شد/رقابت سراسری ویژه دانشجویان، دانش آموزان و خانواده ها

با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و روابط عمومی پژوهشکده سرطان معتمد آغاز شد: رقابت سراسری ویژه دانشجویان، دانش آموزان و خانواده ها  با حمایت معنوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و مجموعه های فرهنگی و مردمی

گالری تصاویر

آموزشی

پیام تبریک معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت به مناسبت آغاز سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹
۲۵ آبان ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۳

پیام تبریک معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت به مناسبت آغاز سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹ جدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت ، مهندس محمد شادپور معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه، در آستانه بهار علم ودانش وشروع فصلی دیگر از علم آموزی وپویایی وپژوهشگری، آغاز سال تحصیلی جدید(۱۴۰۰-۱۳۹۹) را به همۀ دانشگاهیان عزیز، اعضای محترم هیئت‌علمی، کارکنان خدوم و شریف و دانشجویان گرامی، بویژه دانشجویان جدیدالورود تبریک گفت.

فرهنگی

پیام تبریک معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت به مناسبت آغاز سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹
۲۵ آبان ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۳

پیام تبریک معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت به مناسبت آغاز سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹ جدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت ، مهندس محمد شادپور معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه، در آستانه بهار علم ودانش وشروع فصلی دیگر از علم آموزی وپویایی وپژوهشگری، آغاز سال تحصیلی جدید(۱۴۰۰-۱۳۹۹) را به همۀ دانشگاهیان عزیز، اعضای محترم هیئت‌علمی، کارکنان خدوم و شریف و دانشجویان گرامی، بویژه دانشجویان جدیدالورود تبریک گفت.
مرحله دوم پویش آف کرونا آغاز شد/رقابت سراسری ویژه دانشجویان، دانش آموزان و خانواده ها
۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۶

مرحله دوم پویش آف کرونا آغاز شد/رقابت سراسری ویژه دانشجویان، دانش آموزان و خانواده ها

با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و روابط عمومی پژوهشکده سرطان معتمد آغاز شد: رقابت سراسری ویژه دانشجویان، دانش آموزان و خانواده ها  با حمایت معنوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و مجموعه های فرهنگی و مردمی

دانشجویی

پیام تبریک معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت به مناسبت آغاز سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹
۲۵ آبان ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۳

پیام تبریک معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت به مناسبت آغاز سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹ جدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت ، مهندس محمد شادپور معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه، در آستانه بهار علم ودانش وشروع فصلی دیگر از علم آموزی وپویایی وپژوهشگری، آغاز سال تحصیلی جدید(۱۴۰۰-۱۳۹۹) را به همۀ دانشگاهیان عزیز، اعضای محترم هیئت‌علمی، کارکنان خدوم و شریف و دانشجویان گرامی، بویژه دانشجویان جدیدالورود تبریک گفت.