شرایط دوره

تعداد بازدید:۵۹۲۲

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول تحصیلی ۹۵-۹۶

 

شهریه ثابت (ریال) شهریه متغیر هر واحد (ریال) شهریه هر واحد پایان نامه(نظری) (ریال) شهریه هر واحد پایان نامه(عملی) (ریال)
۷,۶۰۴,۳۷۵ ۱,۴۲۱,۶۸۸ ۳,۸۰۲,۱۸۸ ۴,۷۴۳,۸۰۸

 

 

امکان تقسیط شهریه در دو مرحله وجود دارد. 
امکان استفاده از وام صندوق رفاه برای دانشجویان واجد شرایط وجود دارد.