آخرین اخبار

« اطلاعیه پذیرش دانشجو (بدون آزمون)در دوره کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای - نظام جدید سال  ۱۴۰۳»
۱۷ تیر ۱۴۰۳ | ۲۲:۲۹

« اطلاعیه پذیرش دانشجو (بدون آزمون)در دوره کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای - نظام جدید سال ۱۴۰۳» جدید

قابل توجه داوطلبان متقاضی ثبت نام (بدون آزمون) و انتخاب رشته آزمون دوره های کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان گیلان
« اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  ۱۴۰۳»
۱۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۰:۰۷

« اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳»

به اطلاع کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته می رساند موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان گیلان دانشجو می پذیرد.
اطلاعیه ثبت نام در مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته مهرماه سال ۱۴۰۲
۱۵ مهر ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۶

اطلاعیه ثبت نام در مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته مهرماه سال ۱۴۰۲

کلیه پذیرفته شدگان نهایی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی گیلان می توانند از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ به اداره آموزش موسسه مراجعه نمایند.
قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون کاردانی نظام جدید مهرماه ۱۴۰۲
۱۵ مهر ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۰

قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون کاردانی نظام جدید مهرماه ۱۴۰۲

کلیه پذیرفته شدگان نهایی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی گیلان می توانند از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ به اداره آموزش موسسه مراجعه نمایند.
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۲
۱۵ مهر ۱۴۰۲ | ۰۹:۵۱

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۲

کلیه پذیرفته شدگان نهایی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی گیلان می توانند از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ لغایت روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ به اداره آموزش موسسه مراجعه نمایند.

آموزشی

« اطلاعیه پذیرش دانشجو (بدون آزمون)در دوره کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای - نظام جدید سال  ۱۴۰۳»
۱۷ تیر ۱۴۰۳ | ۲۲:۲۹

« اطلاعیه پذیرش دانشجو (بدون آزمون)در دوره کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای - نظام جدید سال ۱۴۰۳» جدید

قابل توجه داوطلبان متقاضی ثبت نام (بدون آزمون) و انتخاب رشته آزمون دوره های کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان گیلان
« اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  ۱۴۰۳»
۱۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۰:۰۷

« اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳»

به اطلاع کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته می رساند موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان گیلان دانشجو می پذیرد.
اطلاعیه ثبت نام در مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته مهرماه سال ۱۴۰۲
۱۵ مهر ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۶

اطلاعیه ثبت نام در مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته مهرماه سال ۱۴۰۲

کلیه پذیرفته شدگان نهایی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی گیلان می توانند از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ به اداره آموزش موسسه مراجعه نمایند.
قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون کاردانی نظام جدید مهرماه ۱۴۰۲
۱۵ مهر ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۰

قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون کاردانی نظام جدید مهرماه ۱۴۰۲

کلیه پذیرفته شدگان نهایی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی گیلان می توانند از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ به اداره آموزش موسسه مراجعه نمایند.
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۲
۱۵ مهر ۱۴۰۲ | ۰۹:۵۱

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۲

کلیه پذیرفته شدگان نهایی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی گیلان می توانند از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ لغایت روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ به اداره آموزش موسسه مراجعه نمایند.

پژوهشی

الگوها برای سیستم های خودتطبیق: بررسی و تحلیل
۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۹:۳۴

الگوها برای سیستم های خودتطبیق: بررسی و تحلیل

برگرفته از مقاله الهام میرزاکاظمی مدیر گروه کامپیوتر و برق موسسه جهاد دانشگاهی گیلان و صادق منعم – دوازدهمین کنفرانس بین المللی Information Technology, Computer& Telecommunication
انتشار مقاله‌ی مدرس محترم گروه معماری و هنر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان
۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۶

انتشار مقاله‌ی مدرس محترم گروه معماری و هنر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان

رضا عسکری زاد و Jinliao He و ستاره جعفری – انتشار ۲۰۲۱ ژورنال Cities
تأثیر تعاملات اجتماعی بر الگوهای رفتاری مردم در فضاهای شهری (مطالعه موردی: پیاده راه میدان شهرداری رشت، ایران)
۲۳ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۹

تأثیر تعاملات اجتماعی بر الگوهای رفتاری مردم در فضاهای شهری (مطالعه موردی: پیاده راه میدان شهرداری رشت، ایران)

برگرفته از مقاله رضا عسکری زاد و حسین صفری – انتشار ۲۰۲۰ ژورنال Cities
بررسی عوامل کالبدی موثر بر مسیریابی فضای آموزشی کودکان ۷ تا ۱۲ سال در شهر رشت، شمال ایران
۲۳ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۰

بررسی عوامل کالبدی موثر بر مسیریابی فضای آموزشی کودکان ۷ تا ۱۲ سال در شهر رشت، شمال ایران

برگرفته از مقاله سیندخت رضایی لیپایی، رضاعسکری زاد، فریبا البرزی انتشار ۲۰۲۰ - نشریه علمی - پژوهشی International Journal of Pediatrics
انتشار مقاله‌ی مدرسین محترم گروه عمران و نقشه برداری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان
۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۹

انتشار مقاله‌ی مدرسین محترم گروه عمران و نقشه برداری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان

برگرفته از مقاله رضا کهنی خشکبیجاری، محمد فرد صمیمی فرد، فرشاد محمدی، پویان طالبی طاهر انتشار ۲۰۲۰ ژورنال Construction and Building Materials

فرهنگی

مرحله دوم پویش آف کرونا آغاز شد/رقابت سراسری ویژه دانشجویان، دانش آموزان و خانواده ها
۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۶

مرحله دوم پویش آف کرونا آغاز شد/رقابت سراسری ویژه دانشجویان، دانش آموزان و خانواده ها

با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و روابط عمومی پژوهشکده سرطان معتمد آغاز شد: رقابت سراسری ویژه دانشجویان، دانش آموزان و خانواده ها  با حمایت معنوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و مجموعه های فرهنگی و مردمی

دانشجویی

« اطلاعیه پذیرش دانشجو (بدون آزمون)در دوره کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای - نظام جدید سال  ۱۴۰۳»
۱۷ تیر ۱۴۰۳ | ۲۲:۲۹

« اطلاعیه پذیرش دانشجو (بدون آزمون)در دوره کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای - نظام جدید سال ۱۴۰۳» جدید

قابل توجه داوطلبان متقاضی ثبت نام (بدون آزمون) و انتخاب رشته آزمون دوره های کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان گیلان
« اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  ۱۴۰۳»
۱۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۰:۰۷

« اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳»

به اطلاع کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته می رساند موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان گیلان دانشجو می پذیرد.
اطلاعیه ثبت نام در مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته مهرماه سال ۱۴۰۲
۱۵ مهر ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۶

اطلاعیه ثبت نام در مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته مهرماه سال ۱۴۰۲

کلیه پذیرفته شدگان نهایی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی گیلان می توانند از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ به اداره آموزش موسسه مراجعه نمایند.
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۲
۱۵ مهر ۱۴۰۲ | ۰۹:۵۱

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۲

کلیه پذیرفته شدگان نهایی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی گیلان می توانند از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ لغایت روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ به اداره آموزش موسسه مراجعه نمایند.

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۸

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کلیه دانشجویان موظفند ضمن مشارکت فعال در تمامی فرآیندهای یادگیری انجام تکالیف و آزمون های مقطعی در ارزیابی های مستمری که از سوی استاد درس برگزار می شود حضور داشته باشند.
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۱

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

کلیه دانشجویان موظفند ضمن مشارکت فعال در تمامی فرآیندهای یادگیری انجام تکالیف و آزمون های مقطعی در ارزیابی های مستمری که از سوی استاد درس برگزار می شود حضور داشته باشند.