تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۱ کد : ۲۷۵۲۷ آموزشی تقویم آموزشی
تعداد بازدید:۲۳۱۶
کلیه دانشجویان موظفند ضمن مشارکت فعال در تمامی فرآیندهای یادگیری انجام تکالیف و آزمون های مقطعی در ارزیابی های مستمری که از سوی استاد درس برگزار می شود حضور داشته باشند.

  تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

 

انتخاب واحد

1399/11/19لغایت 1398/11/21

شروع کلاس ها

1399/11/25

حذف و اضافه

1399/12/03لغایت 1399/12/05

امتحانات میان ترم

1400/02/25لغایت 1400/02/30

ارزشیابی اساتید

1400/03/08لغایت 1400/03/13

توزیع فرم دانشجویان محروم از امتحان

1400/03/01لغایت 1400/03/06

آخرین مهلت حذف ضطراری

1400/03/13

پایان کلاس ها

1400/03/20

شروع امتحانات

1400/03/22لغایت 1400/04/06

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه، پروژه، طرح نهایی، کارآموزی و کارورزی

1400/04/31

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله در مقطع تحصیلات تکمیلی

1400/06/31

آخرین مهلت ارائه پروپوزال  در نیمسال اول

1400/02/25