روال امور آموزشی

تعداد بازدید:۲۲۳۵
 • روال اخذ مرخصی تحصیلی http://qiau.ac.ir/images/pdf.gif
 • روال انتخاب واحد دانشجویان غیر از ورودی جدید http://qiau.ac.ir/images/pdf.gif
 • روال انصراف از تحصیل http://qiau.ac.ir/images/pdf.gif
 • روال بررسی تجدید نظر نمره http://qiau.ac.ir/images/pdf.gif
 • روال ثبت نام امتحان معرفی به استاد http://qiau.ac.ir/images/pdf.gif
 • روال ثبت نام ورودی های جدید http://qiau.ac.ir/images/pdf.gif
 • روال دریافت گواهی اشتغال به تحصیل http://qiau.ac.ir/images/pdf.gif
 • روال فارغ التحصیلی http://qiau.ac.ir/images/pdf.gif
 • روال معادلسازی http://qiau.ac.ir/images/pdf.gif
 • روال میهمانی (انتقال موقت )از موسسه به سایر موسسات http://qiau.ac.ir/images/pdf.gif
 • روال نقل و انتقالات از موسسه به سایر موسسات http://qiau.ac.ir/images/pdf.gif
 • روال کارآموزی http://qiau.ac.ir/images/pdf.gif