معرفی معاون آموزشی و پژوهشی

تعداد بازدید:۸۶۰۷

   نام و نام خانوادگی                                                                                

  •  سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان 

  • تلفن :33448998-013

  • آدرس پست الکترونیک:

  • @acecr.ac.ir