معرفی معاون آموزشی و پژوهشی

تعداد بازدید:۵۴۵۴

   مهدی عاشورنیاء                                                                                 

  • عضو هیات علمی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان 

  • تلفن :33448998-013

  • آدرس پست الکترونیک: Ashournia@acecr.ac.ir