فرآیندهای امور آموزشی

تعداد بازدید:۵۲۵۷
 • فرآیند اخذ مرخصی تحصیلی
 • فرآیند انتخاب واحد دانشجویان غیر از ورودی جدید
 • فرآیند انصراف از تحصیل
 • فرآیند بررسی تجدید نظر نمره
 • فرآیند ثبت نام امتحان معرفی به استاد
 • فرآیند ثبت نام ورودی های جدید
 • فرآیند دریافت گواهی اشتغال به تحصیل
 • فرآیند فارغ التحصیلی
 • فرآیند معادلسازی
 • فرآیند میهمانی (انتقال موقت )از موسسه به سایر موسسات
 • فرآیند نقل و انتقالات از موسسه به سایر موسسات
 • فرآیند کارآموزی