نشست صمیمی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان با اعضای کانون بسیج اساتید سازمان