برگزاری آیین افتتاح کانون شعر و ادب دانشجویی در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت0

برگزاری آیین افتتاح کانون شعر و ادب دانشجویی در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت

آیین افتتاحیه کانون شعر و ادب دانشجویی در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی...

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری CRM در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت با حضور اساتید و دانشجویان.۵

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری CRM در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت با حضور اساتید و دانشجویان.

در این کارگاه جنبه های مختلف ارتباط با مشتری شامل شناسایی،جذب،حفظ و توسعه...

برگزار ی کارگاه اینترنت اشیا روز چهارشنبه مورخ  ۹۸/۹/۲۰۲

برگزار ی کارگاه اینترنت اشیا روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۰

برگزاری کارگاه اینترنت اشیاء روز چهارشنبه مورخ  98/9/20 توسط گروه کامپیوتر و...