تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۸ کد : ۳۴۹۸۴ آموزشی تقویم آموزشی
تعداد بازدید:۲۳۶۵
کلیه دانشجویان موظفند ضمن مشارکت فعال در تمامی فرآیندهای یادگیری انجام تکالیف و آزمون های مقطعی در ارزیابی های مستمری که از سوی استاد درس برگزار می شود حضور داشته باشند.

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

 

انتخاب واحد

1400/06/14 لغایت 1400/06/16

شروع کلاس ها

1400/06/27

حذف و اضافه

1400/07/11 لغایت 1400/07/12

امتحانات میان ترم

1400/08/22 لغایت 1400/08/27

ارزشیابی اساتید

1400/09/20 لغایت 1400/09/26

توزیع فرم دانشجویان محروم از امتحان

1400/09/20 لغایت 1400/09/25

آخرین مهلت حذف ضطراری

1400/10/14

پایان کلاس ها

1400/10/20

شروع امتحانات

1400/10/21 لغایت 1400/11/06

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه، پروژه، طرح نهایی، کارآموزی و کارورزی

1400/11/28

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله در مقطع تحصیلات تکمیلی

1400/11/30

 


لینک دانلود فایل