مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت

۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۰

مراسم تودیع و معارفه مسئول سابق و جدید بسیج دانشجویی موسسه با حضور مسئولان موسسه برگزار شد.