برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری CRM در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت با حضور اساتید و دانشجویان.

۰۳ دی ۱۳۹۸ ۵


در این کارگاه جنبه های مختلف ارتباط با مشتری شامل شناسایی،جذب،حفظ و توسعه مشتریان بواسطه شناخت انتظارات آنان از کالا یا خدمات مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.