دفتر جدید کانون بسیج اساتید سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان افتتاح شد

۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۰

دفتر جدید بسیج اساتید سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان در مجتمع آموزشی و پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان افتتاح شد.