اعضاء

تعداد بازدید:۷۰۶

 


 

تعداد اعضای فعلی کانون بسیج اساتید سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان ........ نفر شامل ....... عضو هیئت علمی و .......... استاد مدعو و حق التدریسی می باشد که از این تعداد اساتید، ....... نفر مرد و ...... نفر زن هستند.