سرپرست موسسه

تعداد بازدید:۸۸۳۹

     

     محمدعلی  رحیمی پور شیخانی نژاد

 

  •   استادیار - عضو هیات علمی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان

  •   تلفن:  33448998 -013

  •   آدرس پست الکترونیک:  rahimipour@acecr.ac.ir