دانشجویی

برگزاری آیین افتتاح کانون شعر و ادب دانشجویی در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت
افتتاح کانون شعر و ادب دانشجویی در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت

برگزاری آیین افتتاح کانون شعر و ادب دانشجویی در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت

آیین افتتاحیه کانون شعر و ادب دانشجویی در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت با حضور شاعران مطرح و اساتید برجسته استان گیلان برگزار شد.

ادامه مطلب