آموزشی

اطلاعیه مهم درخصوص زمان بندی و نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعیه مهم درخصوص زمان بندی و نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

با توجه به عدم وجود شرایط برگزاری امتحانات حضوری پایان ترم، نمره پایان ترم دانشجویان در هر درس ترجیحا از مجموع نمرات مربوط به فعالیتهای مستمر آموزشی نظیر حل تمرین و پروژه کلاسی محاسبه خواهد شد. شایان ذکراست سامانه مربوط به برگزاری آزمون آنلاین مؤسسه جهت برگزاری امتحان فراهم می باشد، لذا در مواردی که اساتید محترم ، بخشی ازنمره درس را به برگزاری آزمون آنلاین اختصاص دهند ، ضروری است حداکثر تا ۲۰ دی ماه ، هماهنگی لازم را با حوزه آموزشی موسسه بعمل آورند تا نسبت به تعریف دروس و دانشجویان در سامانه آزمون مجازی اقدام شود. ضمن اینکه نوع و زمان ارزشیابی را به نحو مقتضی به اطلاع موسسه و دانشجویان برسانند.

ادامه مطلب
اطلاعیه پذیرش دانشجو تکمیل ظرفیت صرفا براساس سوابق تحصیلی سال ۱۳۹۹

اطلاعیه پذیرش دانشجو تکمیل ظرفیت صرفا براساس سوابق تحصیلی سال ۱۳۹۹

به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در پذیرش دانشجو صرفا براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ می رساند ؛ ثبت نام و انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت در کد رشته های ذیل از روز سه شنبه ۲۵/۰۹/۹۹ آغاز و در روز یکشنبه ۳۰/۰۹/۹۹ پایان می پذیرد.

ادامه مطلب