مطالب مرتبط با کلید واژه

مقاله


هم‌نشینی الگوها در معماری خانه‌های تاریخی، مورد مطالعاتی: خانه صادقی(لاهیجان)

هم‌نشینی الگوها در معماری خانه‌های تاریخی، مورد مطالعاتی: خانه صادقی(لاهیجان)

برگرفته از مقاله دکتر مینو خاکپور مدیر گروه هنر و معماری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان و دکتر فاطمه کاتب  انتشار ۱۳۹۸ – نشریه علمی-پژوهشی معماری و شهرسازی آرمان‌شهر

ادامه مطلب