مطالب مرتبط با کلید واژه

موسسه جهاد دانشگاهی رشت


بررسی تاثیر شیرابه ناشی از دفن پسماندهای شهرستان رشت بر کیفیت آب زیرزمینی (مطالعه موردی: چاه های محدوده ی دهستان سراوان)

بررسی تاثیر شیرابه ناشی از دفن پسماندهای شهرستان رشت بر کیفیت آب زیرزمینی (مطالعه موردی: چاه های محدوده ی دهستان سراوان)

برگرفته از مقاله مهدی عاشورنیاء ،مریم کیانی صدر ،فاطمه قنبری، مرتضی کریمی و مجید پورعسکری انتشار ۱۳۹۹- فصلنامه مطالعات علوم محیط زیست (JESS)

ادامه مطلب
هم‌نشینی الگوها در معماری خانه‌های تاریخی، مورد مطالعاتی: خانه صادقی(لاهیجان)

هم‌نشینی الگوها در معماری خانه‌های تاریخی، مورد مطالعاتی: خانه صادقی(لاهیجان)

برگرفته از مقاله دکتر مینو خاکپور مدیر گروه هنر و معماری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان و دکتر فاطمه کاتب  انتشار ۱۳۹۸ – نشریه علمی-پژوهشی معماری و شهرسازی آرمان‌شهر

ادامه مطلب