انتشار مقاله‌ی مدرسین محترم گروه عمران و نقشه برداری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۹ کد : ۳۳۳۲۹ پژوهشی
تعداد بازدید:۱۳۰۶
برگرفته از مقاله رضا کهنی خشکبیجاری، محمد فرد صمیمی فرد، فرشاد محمدی، پویان طالبی طاهر انتشار ۲۰۲۰ ژورنال Construction and Building Materials
انتشار مقاله‌ی مدرسین محترم گروه عمران و نقشه برداری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان

Khoshkbijari RK, Samimi MF, Mohammadi F, Talebitaher P. Effects of Mica and Feldspar as partial cement replacement on the rheological, mechanical and thermal durability of self-compacting mortars. Construction and Building Materials. 2020 Dec 10;263:120149.


در این پژوهش اثر استفاده از مواد معدنی میکا و فلدسپار به عنوان جایگزین بخشی از سیمان بر خواص مکانیکی، حرارتی؛ رئولوژیکی و ریزساختاری ملات خودتراکم مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته است. برای دستیابی به اهداف پژوهش آزمایشهایی همچون جریان اسلامپ و زمان خروج از قیف v شکل ؛ مقاومت فشاری؛ مقاومت خمشی انجام شده است؛ همچنین مشخصات مکانیکی نمونه های آزمایشگاهی پس از قرارگیری تحت دمای بالا (۶۰۰ درجه سانتی گراد) بررسی شده است و با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونیکی اثر میکا و فلدسپار بر ریزساختار ملات خودتراکم بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده اثر مثبت حضور مواد معدنی میکا و فلدسپار بر مقاومت حرارتی نمونه های ساخته شده از ملات خودتراکم می باشد. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از میکا و فلدسپار اثر منفی بر مشخصات مکانیکی ملات خودتراکم دارد‌.
شایان‌ذکر است مجله Construction and Building Materials با شاخص ضریب تأثیر 4.419 در گروه مجلات Engineering (Q1)  طبقه‌بندی‌شده است. شاخص h-index این مجله نیز برابر 170 می‌باشد.
لینک مقاله

کلید واژه ها: مهندسی عمران عمران آزمایشگاهی فلدسپار سیمان میکا isi موسسه جهاد دانشگاهی رشت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت Construction and Building Materials